Се замърсява

ЛИНЕ -Да, ти си; комуникация. Разговорен. Замърсени, замърсете. в. в боя, в сажди. в. мастило, лепило.

Енциклопедичен речник. 2009.