ГЕНЕТИЧНАТА ЛАБОРАТОРИЯ ги. IV Michurina

Генетична лаборатория на. IVMichurina Central (TSL) RAAS - е основана през 1934 г. въз основа на детската градина, основана през 1875 г. (Мичуринск). Разработване на методи за развъждане на сортове плодове, селекция и други работи.

Велик енциклопедичен речник. 2000.