Живот. 29: 5

Той им каза: Знаете ли Лаван, Нахоров? Казаха: знаем.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.