Живот. 22: 23

Ревека се роди от Ватуил. Осем от тях родиха Милк Нахор, брат му Авраам;

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.