Живот. 14: 3

Всички те са съединени в долината Сидим, където [сега] Сол море.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.