Газ проява

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГАЗОВЕТЕ ; Ср Естественият отлив на природен газ от вътрешността. Наличие на газови прояви в кладенеца.

Енциклопедичен речник. 2009.