Гарланд (венец) Hannibal Хамлин

Гарланд (на Гарланд) Hannibal Хамлин (1860-1940), американски писател. Проза, съчетаваща реалистични, натуралистични, импресионистични черти. Колекция от разкази "Основни пътища" (1891) и романи за суровия живот на земеделските производители. В романа "Джесън Едуардс" (1892) - песимистична оценка на напредъка и защитата на патриархалния начин на живот. Автобиографичен роман "Син на Средния Запад" (1917 г.). Критични статии.

Велик енциклопедичен речник. 2000.