Хамет, Хамет (Хамет) Луис Pluck

Hammett Hammett (Hammett) Pluck Луис (1894-1987), American физически химик. Въведена (1932) концепцията за функцията на киселинността, показа връзката си със скоростта на киселинно-базисните реакции. Той установява (1932-37) корелацията между кинетичните параметри на реакцията и структурата на органичните съединения (уравнението на Хамет).

Велик енциклопедичен речник. 2000.