Гама-терапия

GAMMA-ТЕРАПИЯ - терапевтично приложение на гама-лъчение; вид лъчева терапия.

Велик енциклопедичен речник. 2000.