Галион

(Деяния 18 :. 12, 14, 17) (мляко хранене) - брат на известния философ Сенека, който посветен на него книгата си: За гнева (де ИРА). Римски имп. Клавдий го назначава проконсул на Ахаия в 53 от R. H. , където той е живял в г. Коринт. Когато била проконсул, той, по повод на възмущение срещу евреите в Коринт нагоре. Paul се показа разумен и честен мъж (14-16). Според показанията на Джером, Галион завършва самоубийство при 65 до R. Х.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.