Галий (жлъчка) Франц Йозеф

галий (жлъчка), Франц Йозеф (1758-1828) - австрийски лекар, основател на френология. Предложен (1810-19) теория за локализиране на психичните функции в кората на главния мозък полукълба.

Велик енциклопедичен речник. 2000.