Галал

Gal'al и) (1 Летописи 9: 15) - аналогов .. , Avda, b; б) (1 Хр. 9:16; Нед 11: 17) - един от предците на Ава ( вижте Avda, b).

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.