Фрич (КРМСФО) Мартин

Fritsch (Frič) Martin (1902-1968), чешки режисьор. Един от основателите на националното кино изкуство. Филми: "Janosik" (1936), "Закалено" (1950), "на императора Бейкър" (1951), "Мистерията на кръв" (1953), "Хора на вагоните" (1966)

академично издание на речника .. 2000.