Frolix (Fröhlich) Алфред

Frolix (Fröhlich) Алфред (1871-1953), австрийски невролог фармаколог. От 1939 г. в Съединените щати. Учи ефекта на лекарствата върху централната и вегетативната нервна система и др. Описан (1901) хипофизната форма на затлъстяване (синдром на Frohlich).

Велик енциклопедичен речник. 2000.