Блудник

bludn'ik - развратник и неверник, се отклонява от истината, не се подчиняват на Божиите заповеди, идолопоклонник, който не може да се брои сред Божия народ (Второзаконие 23: 17; Евр. 12: 16, Евреи 13: 4). Писанието не препоръчва да се асоциира с тези на (1 Коринтяни 5: 9.), тъй като те вървят по свой собствен начин (Еф 5: 5.).

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.