Потокът на египетската

(Числа 34: 5, Глава 15: 4). Под името потока на египетски или река Египет , разбира се, граничната река между Египет и Палестина, която разделя Палестина от Египет и Арабия, потоци от планините на Едом, се влива в Средиземно море. Понякога този поток се нарича Сичор (Исус Навин 13: 3). В книгата . (Бит 15: 18). р Египет е Нил.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.