Форс (лиман) Джон Рупърт

Форс (Firth подбедрици) Джон Рупърт (1890-1960), английски лингвист. Основателят на лондонското училище. Процедури по проблемите на структурната лингвистика, функционалната стилистика, индологията (фонетично описание на езиците на Индия).

Велик енциклопедичен речник. 2000.