Мода

МИСЛЯВАНЕ -накрая, знаете; комуникация. (nsv също извайвам). това. Направете, създайте чрез формоване. в. бюст. Фигури на животни, изваяни от пластилин. Да мода, да, ти ядеш; NCW.

Енциклопедичен речник. 2009.