Вар

Linden -s .; пл. Ботан. семейство на двусемеделни растения, който включва вар, юта и така нататък. P.

Collegiate речник. 2009.