Израз

ИЗРАЗЯВАНЕ ; Ср Какво, какво. 1. за Express и Express. в. благодаря, несъгласие с smb. в. сила, слабост. Вземи, намери своето. в смисъл. (да се изрази в нещо). 2. Какво е външно проявление, отражение на смисъла. Цената е парична в. стойност. Изкуството е израз на духовния свят на човека. 3. На външното проявление на вътрешни свойства, качества, човешки състояния. Умен, глупав, наивен. човек. Гледайки изражението на устата на някого. око. 4. Дума, фраза, реч. Често срещано в. Фигуративен в. Литературен, популярен в. Не кайма думи (разговорен ;. , за да се каже, да се пренебрегва учтивост, благоприличие). Изберете изрази! (повикване; повикване за спазване на благоприличието, учтивост). 5. Формула, изразяваща някакъв вид. математически отношения. Алгебрични в. Конвертиране в. Без израз, с букви. адв. Монотонно, безразлично. Прочетете, кажете без израз. С израза в знака. адв. С чувство, изразително. С израз, който да прочете историята.

Енциклопедичен речник. 2009.