Показващи

ЗА ИЗЛОЖЕНИЕ - ще влезе, вие сте; комуникация. Разговорен. 1. Издърпайте напред; изскачам. в. от прозореца. Брадичката изпъкна напред. Коленете изпъкнали от под полата. 2. Покажи творбите си; участвайте в изложбата. в. в салона на изкуството. Скулпторът изложи тази година за пръв път. Да бъдат изложени (вижте).

Енциклопедичен речник. 2009.