Еввул

(внимателно) (2 Тимотей 4:21) е един от благочестивите римски християни, посочен от ап. Павел в цитираната по-горе цитат и за който нищо друго не е известно.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.