Eved

Ev'ed (служител) -а) (Съдии 9 :. 26, 28, 30) - баща ( предшественик) Gaala; б) (Ездра 8: 6) - един от ръководителите на бащите на народа на Израел, който бе освободен от Вавилон с Езра.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.