Етнически общности

етнически общности (етнография) - исторически възникнала форма на стабилни социални групи от хора, представени от племе, народ, нация; терминът "етническа общност" е близо до понятието "народ" в етнографски смисъл.

Велик енциклопедичен речник. 2000.