Естонски Мъжки хор

Естонска мъжеска хор - организирана през 1944 г. в Талин. Основател и художествен ръководител - Г. Ернесак. От 1952 г. академик от 1989 г. насам Национален мъжки хор.

Велик енциклопедичен речник. 2000.