ESKULAPOVA SNAKE

ESKULAPOVA змия (смок мишкар) - змия семейство от змии. Дължина до 1, 5-1, 7 м. На юг. , Център. и Изток. Европа, Азия и северната част на Иран; в Русия на югозапад от Краснодарската територия. Начинът на живот е полу-дървесен, по-рядко наземно. Той се храни основно с гризачи. Преди чифтосването се организират сложни брачни игри. Смята се, че змията е изобразено на жезъл на Ескулап (оттук и името), а по-късно образа й премина върху логото на лекарите. Тя е охранявана.

Велик енциклопедичен речник. 2000.