Ешер (Ешер) Мориц

Escher Maurits (1898-1972) е холандски художник. Виртуозно гравиране (на дървото) литография в духа на фантастичен реализъм. Композициите му се основава на визуална илюзии игра създаване анаморфоза ефект (често наподобяващи принцип Мобиус лист). "Dual" снимки на тези листове са се променили, се влива в един друг.

Велик енциклопедичен речник. 2000.