Ерденет

Ерденет - град в Монголия, между Селенга и Оркон, административно звено на централно подчинение. 48, 5 000 жители (1991 г.). Железопътната линия е свързана с Тархан (на железопътната линия Трансмонгол). Центърът на минния район. Комбинирайте "Erdenet". Производство на строителни материали; дървообработване, храна, предприятия за преработка на вълна. Основана е през 1973 г. във връзка с разработването на медно-молибденова руда в района на селището Ерденетин-Обо.

Велик енциклопедичен речник. 2000.