Ераст

Er'ast (любовник) (Деяния 19: 22; Rom 16: 23; 2 Тим 4: ... 20) - и християнски Коринт офицер < ап. Павел, който го последва в Ефес. Той бил изпратен в Македония и очевидно се връщал в Коринт. Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.