Ефод

Ef'od (покритие) (Numbers 34: 23.) - бащата (предшественикът) на Ханиел ( вижте Ханиел, а).

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.