Енайм

Ena'im (два източника) (Битие 38 :. 14, 21) - града наследството на Юда (смята се, че същите като Gaenam, см. ). Думите "пред портите на Enaima" може да означава също и "на вратата Eynaima", което означава, храмовете на Астарта, където жрицата непрекъснато изтъквани мъже.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.