Йонг-Рогел

Yong-R'ogel (извора Рогих) (Joshua 15: .. 7; Joshua 18: 16) - източник в долината на Еномовия на юг от Ерусалим, на граничните участъци, Юда и Benjamin (в 2kgs 17: .. 17; 3Tsar 1: 9 име извора Рогих).

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.