Емимус

(ужасно, ужасно, а оттам и гигантите, Нефилим) (Битие 14: 5, Второзаконие 2: .. 10, 11) - високи хора , който живееше в Моав и близо до Арнон, до с. от Йордания и Мъртво море. От втората цитат е ясно, че земята на амонците е дадена на синовете на Лот, Moabites и в art. 20, 21, казва, че до времето на окупацията от него Моав, там са живели гигантите - хората велики, и многобройни високо ( с 21). Не е известно какъв е произходът на хората. Според М. Corbo , са принадлежали на племето Шет-ша , изображенията от които са намерени на египетските паметници. От горното цитиране обаче става ясно, че Емима или Рефаимите са били унищожени по времето на Мойсей.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.