Елон

Ельон (дъб или теревинтен) -а) (Битие 26:34, Битие 36: 2) (Ада) б) (Битие 46: 14, Чл. 26: 26) е един от синовете на Завулон, син на Яков, глава на поколението; в) (Исус Навиев 19: 43; 3 Царе 4: 9) - аналог. Bene-Verak; г) (Съдии 12: 11,12) е съдията на Израел - Завулон.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.