Лакът

l'Okot -. Древна измерване на дължина, равна на около 0. 5 т >. ( виж мерки) Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.