Ела

(масивна дървесина, дъб): а) (Genesis 36 :. 41, 1 Chronicles 1 :. 52) от старейшините на Исав в Едом, в земята, която притежават . б) (1 Летописи 9: 8) Озия, син на Бенджамин, от главите на в доставката на своите поколения.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.