Ефемеридата

ефемерида (астрономия) - координатите на небесни тела и други променливи астрономическите стойности се изчисляват за няколко последователни момента и се намаляват до таблици.

Велик енциклопедичен речник. 2000.