Dokunihin Николай Степанович

Dokunihin Николай Степанович (1912-1976), органичен химик, лекар на химичните науки. Разработен технология и обхват на багрила и пигменти (ДДС, киселина, антрахинон, фталоцианин, и макроцикличен поли) усвоили от местната промишленост. Работата на Докуниххин и неговите сътрудници формира основата за изграждането и експлоатацията на Заволжския химически завод, Камеров анилинов живописен завод и Rubezhansky Chemical Combine. Основни изследвания в областта на химията на антрахиноновите производни.

Велик енциклопедичен речник. 2000.