Кристализира

СЪЗДАВАНЕ -Нагласно; комуникация. (nsv кристализира). 1. Застанете като кристали. 2. Да стане ясно, точно; да се развие. Разтворът накрая кристализира. Планът за действие постепенно кристализира. Crystallize, това е; NCW.

Енциклопедичен речник. 2009.