Съдът. 9: 43

порази Той взе своя народ и да ги раздели на три дружини, и постави засади на полето. И когато видя, че людете излязоха от града, той стана против тях и ги победи.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.