Съдът. 7: 2

И Господ каза на Гедеона: Хората с което твърде много, не мога да достави Мадиам в ръцете им, да не би Израел към мен и каза: "Ръката ми ме е спасил"; Вт. 8: 17

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.