Съдът. 6: 26

И издигнеш олтар на Господа, твоя Бог, на върха тази канара е в ред и вземи второто теле и донесе за всеизгаряне на дървото на дървото, което ще отсечеш.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.