Съдът. 3: 15

Тогава израилтяните извикаха към Господа, Господ им въздигна избавител, син на Гера, син на Ieminieva, който е бил левичар. И израилтяните пратиха с него дарове на моавския цар Еглон.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.