Съдът. 20: 12

И израилевите племена изпратиха във всичките вениамински племена да кажат: Каква злобна работа сте извършили!

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.