Съдът. 2: 2

А ти не правиш договор с жителите на тази земя; свалям жертвениците им .. ..." Но вие не сте послушали гласа ми. Какво направихте? Ex. 23: 32. 34: 13 <Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.