Съдът. 11: 25

Ти ли си по-добър от моавския цар Валак, сина на Сепфор? Дали той се караше с Израел, или се биеше с тях? Num. 22: 2

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.