Съдът. 11: 11

Тогава Ефтай отиде с галаадските старейшини и народът го правят над него глава и началник, и Ефтай изговори всичките си думи пред Господа в Масфа. 1 Сам. 12: 11

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.