Conde (Condé) Луи II Бурбон

Conde (Конде) Луи II Бурбон (1621-1686), принц, Френската командир. Победите, които е спечелил по време на Тридесетгодишната война от 1618-48 г., ускориха сключването на вестфалия, което беше предимство за Франция. През 1651 той оглавява "принцът на фронта" срещу абсолютизма. Съвременниците му го нарекли "Голям Conde".

Велик енциклопедичен речник. 2000.