Сблъсък

СРЕЩА - и; Добре. Разговорен. 1. Брояч на трафик. За да излезете на щанда. За да стигнете до щанда. 2. Финансова проверка на отговора на контрагента на одитираната фирма. Данъчните органи изискват документи за брояч. Инспекторът прекарва срещата.

Енциклопедичен речник. 2009.