Пор

(Joshua 19: 38) - един от най-укрепените градове, наследена в шестия партидата на нефталимците.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.